Toegankelijkheid

Gemeente Oisterwijk wil dat iedereen alle informatie en diensten op de website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat die voldoet aan de overheidsstandaard WCAG 2.1, niveau AA.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Toegankelijkheidsverklaringen

Van alle websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oisterwijk vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd in het centraal register op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Hier staan de volgende verklaringen:

Hoofdwebsite

Subdomeinen die vallen binnen de scope van oisterwijk.nl:

Overige websites

Apps

 

Beschikbare testrapporten

Van onderstaande websites zijn testrapportages te downloaden die door een onafhankelijke organisatie zijn opgesteld:

Aanpak toegankelijkheid

We doen het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Toegankelijkheid is opgenomen in ons inkoopproces voor de aankoop van nieuwe websites en verlenging van contracten met huidige websites
  • Onderzoek: In ieder geval elke 3 jaar wordt een handmatig onderzoek gedaan om de toegankelijkheid te toetsen op alle websites waar de gemeente Oisterwijk verantwoordelijk voor is. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke organisatie.
  • Automatisch toetsen: periodiek zet de webredactie eigen tools in om automatisch te toetsen.
  • Training webredactie: zodat op oisterwijk.nl toegankelijke content geplaatst wordt. 
  • Uiteraard is digitale toegankelijkheid ook bij de technische doorontwikkeling van oisterwijk.nl een belangrijk uitgangspunt.
  • Documenten: de pdf-bestanden op onze site voldoen op verschillende punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. Hier werken wij aan.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten via een mail naar redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Geef daarbij aan:

  • het probleem waar u tegenaan loopt
  • de link naar de pagina waar het over gaat
  • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
  • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware