Dit gebied wordt vooral agrarisch gebruikt. Ook komt er een minicamping voor. Het ligt tussen het agrarisch gebied van Oisterwijk en het natuurgebied rondom de Logtsebaan (gemeente Oirschot) in. Dit gebiedje ligt geheel aan de oostzijde van onze gemeente. 

Kenmerken

Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing (akkercomplexen). Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap.