Insaid gebouw

Aandachtsgebied: Het Insaid gebouw staat al 10 jaar leeg. De gemeente denkt creatief mee over een nieuwe invulling van het pand, die aansluit bij haar beleidskaders. Zo is het gebouw bij de Regio Hart van Brabant aangemeld voor het toestaan van leisure. Daarnaast is in het gebouw Bedrijvigheid en perifere detailhandel toegestaan.