Landgoed Laag-Heukelom

Op de locatie Laag Heukelomseweg 7 in Heukelom bevindt zich momenteel nog een voormalige varkenshouderij. Er zijn plannen om deze locatie met aangrenzende gronden - na sloop van de bestaande opstallen (met uitzondering van de bestaande bedrijfswoning) - te ontwikkelen tot een nieuw landgoed Laag Heukelom.

Het plangebied ligt ten westen van de kern Oisterwijk. Het landschap is te omschrijven als een halfopen landschap op een overgang van oude akkerlanden naar het beekdal van de Voorste Stroom.

Voor de ontwikkeling van het landgoed wordt 15 hectare grond ingezet, waarop minimaal 7,5 hectare nieuwe natuur en tevens maximaal zes wooneenheden worden gerealiseerd. De overige gronden behoren tot het landgoed, maar blijven bestemd voor agrarisch gebruik. Een onderdeel van de plannen is het aanbrengen van een extra deklaag op een voormalige stortplaats aan de Voorste Stroom. De bestaande onverharde wegen worden tevens opgenomen in het landgoed en blijven openbaar toegankelijk.

Het landgoed Laag-Heukelom grenst aan de zuidzijde aan de Voorste Stroom. Ten zuiden van deze waterloop worden plannen ontwikkeld voor landgoed ‘Oisterwijkse Hoeven’. Het streven is om beide landgoederen visueel en functioneel aan elkaar te koppelen.