Landgoed Oisterwijkse Hoeven

Het gebied rondom de Hoevenseweg gelegen tussen de sportvelden (Den Donk) en het bos van Landgoed Ter Braakloop vormt een fraaie en rustige overgang van het bos naar de bebouwde kom van Oisterwijk. Behoud van de openheid rondom het bosgebied en het zicht hierop vanaf de Moergestelseweg en de Hoevenseweg is waardevol. Er zijn plannen om binnen dit gebied het landgoed Oisterwijkse Hoeven te ontwikkelen.

Het plangebied voor het landgoed wordt omsloten door de Voorste Stroom in het noorden en het natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen in het zuiden. Met de ontwikkeling van het landgoed ontstaat enerzijds een zone natuur langs de Voorste Stroom en worden anderzijds de Voorste Stroom en natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen landschappelijk met elkaar verbonden door de aanleg van landschapselementen. Hiermee wordt teruggegrepen naar het van oudsher kleinschalige cultuurhistorische landschap.

Voor de ontwikkeling van het landgoed wordt 50 hectare grond ingezet. Op deze gronden worden zeven landhuizen en 19,8 hectare nieuwe natuur, waarvan 12,75 hectare in de EHS, gerealiseerd. Tevens worden een intensieve varkenshouderij en een voormalige vuilstort gesaneerd. Het gebied wordt goed recreatief ontsloten vanaf de Sportlaan voor wandelaars en fietsers.

De gronden van het Landgoed Oisterwijkse Hoeven worden slechts gescheiden van het landgoed Laag-Heukelom door de Voorste Stroom. Het streven is om beide landgoederen visueel en functioneel aan elkaar te koppelen.