Landgoed Rozephoeve

Het landgoed Rozephoeve is een ontginningslandgoed dat ligt op de grens van de gemeenten Oisterwijk en Oirschot, ingeklemd tussen de natuurreservaten Kampina en Oisterwijkse bossen en Vennen en een groot agrarisch landschap aan de zuidzijde. Om het landschap en de opstallen in stand te kunnen houden, wordt een deel van het gebied verpacht aan boeren en een ander deel bestaat uit natuurgronden.

Voor het landgoed wordt een gebiedsplan opgesteld voor de ontwikkeling van een landgoed van circa 500 hectare. Het plan voorziet in een aantal groene projecten waaronder de aanleg van 15 hectare nieuwe natuur, waar het meanderen van de beek de Rosep deel van uit maakt en beheer en herstel van 18 hectare nieuwe natuur op het voormalig militair complex. Tevens komen er vier nieuwe bouwkavels voor totaal 3 landgoedwoningen en 6 appartementen verdeeld over de twee gemeenten. Met de opbrengst van de landgoedwoningen kunnen de kosten van de aanleg en beheer van de nieuwe natuur worden bekostigd. De plannen voor gebiedsontwikkeling komen tot stand in samenwerking tussen de diverse overheden en de betrokken grondeigenaren en/of pachters.

Het streven is dat door de (her)inrichting van het landgoed een economische, ecologische en cultuurhistorische eenheid ontstaat met een duurzame verankering in de omgeving en waar het ook, vanwege de openbaarheid, voor recreanten goed toeven is.