Locatie De Leye

Met het verplaatsen van het zwembad en sporthal De Leije naar Sportpark Den Donk, komt de locatie De Leije vrij. De gemeenteraad heeft zich (eind 2015) al uitgesproken over een invulling van deze locatie met woningen. De ontwikkeling in het gebied zal verder worden uitgewerkt, wanneer meer zicht is op de planning. Hierbij wordt de recent vastgestelde Woonvisie betrokken.