Het gebied Molenakkers is een voormalig Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) en kent veel agrarische ondernemers. Er worden daardoor hoge eisen gesteld aan de infrastructuur in dit gebied. De wegen dienen verbeterd te worden om te voorkomen dat bestaande wegen (verder) beschadigd worden. Voor de agrarische bedrijvigheid wordt ingestoken op duurzaamheid en geen intensivering.