Studiegebied KVL-terrein

Om ervoor te zorgen dat het KVL-terrein goed aansluit op het centrum van de kern Oisterwijk, heeft de raad in december 2015 het voorkeursscenario vastgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied. In het scenario worden de Boerenbond en Lidl naast het KVL-terrein geplaatst met enkele woningen langs een nieuwe invalsweg voor het KVL-terrein. Rondom de winkels komt een groot parkeerterrein en de Ambachtstraat wordt verlegd.

Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad besloten het Masterplan voor het KVL-terrein op hoofdlijnen vast te stellen. De gemeenteraad heeft in dit besluitvormingsproces aangegeven dat het studiegebied los van het plangebied KVL opgepakt gaat worden omdat de gemeenteraad eerste inzicht wil hebben in mogelijke scenario’s en de financiële consequenties.

De raad heeft vervolgens gevraagd om verschillende scenario’s voor het studiegebied uit te werken. Daarbij zijn drie doelstellingen benoemd voor het studiegebied:

  • Versterking van het centrum door bezoekers van het KVL-terrein te verleiden om ook het centrum te bezoeken.
  • Een verantwoorde verkeersafwikkeling rondom het KVL-terrein te realiseren.
  • De effecten van de verschillende ingrepen voor omwonenden in beeld brengen.

Op basis van verschillende scenario’s en de gesprekken daarover met betrokken partijen is een voorkeursscenario opgesteld dat het beste scoort op bovenstaande doelstellingen en het meest haalbaar is (draagvlak en kosten). Het voorkeursscenario kunt u hiernaast uitvergroten en bekijken. Dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied.