Vorstelijk Landschap

Net als in Eindhoven en 's-Hertogenbosch is Het Groene Woud vanuit het centrum van Tilburg met tien minuten fietsen binnen handbereik, wat uniek is in een verstedelijkte omgeving. Met het Tilburgse landschapspark Moerenburg-Koningshoeven wordt deze verbinding tussen de stad en Het Groene Woud versterkt, ingericht en geborgd. Zo krijgt de Tilburgse stedeling de Oisterwijkse Bossen en Vennen (onderdeel van de eerste schil, het hart van Het Groene Woud) binnen (fiets)bereik.

Koninklijke invloeden

Koning Willem II had een bijzondere band met Tilburg en heeft grootschalige heideontginningen in de regio ter hand genomen. Aan de Leij, ter hoogte van de huidige Koningshoeven, kocht hij een tuinhuis met pleziertuin. Later hebben de kerkvorsten van de abdij daar een markant rijksmonumentaal klooster gesticht, met uitstraling naar het gehele gebied, het vorstelijk landschap, tussen Tilburg en Oisterwijk.

Proeven, beleven en genieten

De abdij Koningshoeven, het trappistinnenklooster Rendierhoeve en het gereconstrueerde Huize Moerenburg vormen de vorstelijke iconen in het landschap. Meer nog wordt het vorstelijke karakter benadrukt door de innovatieve wijze waarop kunst een link gaat leggen met de historische binding die Tilburg en het gebied Koningshoeven hebben met Willem II. Plekken zo dicht bij de hectiek van de stad, waar je de stilte kunt proeven, het landschap en de cultuurhistorie kunt beleven en van streekproducten kunt genieten. Het gebied gaat ‘vergroenen’, de toegankelijkheid vergroot (slechten barrières, fietsen, wandelen, varen, sportlanes) en gastvrijheid staat hoog in het vaandel.

Social Innovation

Het Vorstelijk Landschap is ook een landschap waarin ondernomen kan worden, met oog voor de sfeer van de omgeving. Een landschap waarin de ondernemers op hun beurt participeren in de versterking van het landschap (middels grondruil en inrichting) en in het landschapsbeheer. Het motto van Midden-Brabant, 'Social Innovation', wordt in dit investeringsvoorstel praktijk door ontmoetingen mogelijk te maken tussen de sociale werkvoorziening, het kloosterleven, de ondernemers, de stedelingen en Het Groene Woud.

Stadsregionaal park Moerenburg - Koningshoeven

Het gebied ten westen van de kern Moergestel sluit aan op één van de stadsregionale parken van de gemeente Tilburg, die de stad noemt in haar omgevingsvisie 2040.

Bron: website “Vorstelijk Landschap Groene Woud”.