Aandachtsgebied: De bewoners van de wijk Westend hebben hun directe woonomgeving slecht beoordeeld bij het invullen van de enquĂȘte. Dit vraagt om een vervolg. Voor sommige aspecten van de woonomgeving is de lage score wel te verklaren. Zo speelt er veel rondom de ontsluiting van de wijk. Dit heeft zijn effect op het gevoel van veiligheid en bereikbaarheid. Ook de ruimtelijke kwaliteit verdient aandacht.