Bedrijventerrein Oisterwijk

Het bedrijventerrein Oisterwijk bestaat uit de delen Kerkhoven en Laarakkers. Kerkhoven is het oudere bedrijventerrein ten noorden van het centrum van Oisterwijk, terwijl het meer recent aangelegde Laarakkers richting het oosten is aangelegd. Kerkhoven wordt begrensd door de spoorlijn Tilburg – Boxtel, de uitvalswegen Gasthuisstraat, Heusdensebaan en Haarenseweg, het woongebied Pannenschuur en het agrarisch buitengebied.

Het bedrijventerrein Kerkhoven is het oudste bedrijventerrein van de gemeente Oisterwijk. Het terrein heeft een omvang van 85 hectare bruto en is daarmee het grootste terrein van de gemeente. 

Het bedrijventerrein Laarakkers is een vrij recent uitgegeven bedrijventerrein. Het kan gezien worden als een uitbreiding van het oudere Kerkhoven. Het terrein grenst aan de zuidzijde aan het spoor, de noord- en oostzijde grenst aan het buitengebied van Oisterwijk. De westzijde grenst aan een woongebied dat een scheiding vormt tussen de bedrijventerreinen Laarakkers en Kerkhoven. Het terrein heeft een omvang van 20 hectare bruto en is daarmee het tweede terrein van de gemeente.

Het bedrijventerrein kent een verscheidenheid aan kaveltypen. In het belang van een eenduidige structuur zijn aansluitend aan de woningen aan de Haarenseweg voornamelijk kleinschalige, ambachtelijke bedrijven met bedrijfswoning geprojecteerd. Deze bebouwing is daar gesitueerd om zo een goede overgang ten opzichte van het aangrenzende woongebied (in functie en in schaal) te bereiken. In andere delen van het bedrijventerrein zijn grotere bedrijven gevestigd. 

Waar Kerkhoven meer meegegroeid met de kern en daardoor geen duidelijk herkenbare ruimtelijke structuur heeft, is Laarakkers als een Bedrijvenpark vormgegeven. De groenvoorzieningen leveren hier in samenhang met de eenduidige hoofdwegenstructuur een bijdrage aan een heldere stedenbouwkundige opzet van het plan. Binnen deze kaders is een goed ontsloten en flexibel indeelbaar werkgebied gerealiseerd met een aantrekkelijke verblijfswaarde.