Het Bedrijventerrein Oisterwijk kent een diversiteit aan kavels, die ruimte biedt aan verschillende soorten bedrijven. Veel werkgelegenheid binnen de gemeente Oisterwijk is ondergebracht bij bedrijven op het bedrijventerrein in Oisterwijk.

De gemeente faciliteert (in het bestemmingsplan) de mogelijkheid voor de bedrijven om te groeien en met hun panden te kunnen voldoen aan de moderne eisen, die worden gesteld aan de bedrijfsvoering. De samenstelling van de type bedrijven op het bedrijventerrein verandert door de jaren heen. Voor de revitalisering van het deels verouderde terrein Kerkhoven kan onderzocht worden of een andere invulling van het gebied (met een andere bedrijvigheid) wenselijk en realiseerbaar is om het gebied meer leven in te blazen en een kwaliteitsimpuls te geven. Hier is op dit moment sprake van veel (verborgen) leegstand.

Laarakkers kent een heldere stedenbouwkundige opzet, die  wordt vormgegeven door het aanwezige groen en de hoofdwegenstructuur.