Beekdal van de Voorste Stroom

Dit gebied ligt ten westen van de kern Oisterwijk en vormt de overgang naar het Tilburgse gebied Moerenburg. Het ligt tussen het agrarisch gebied rondom Heukelom en de Oisterwijkse bossen en vennen. Het gebruik is grotendeels agrarisch, deels komen kleine natuurgebieden voor. Recent is hier een padenstructuur aangelegd, zoals het Heukelommetje. De Voorste stroom is slechts gedeeltelijk waarneembaar.

Kenmerken

In de gemeente Oisterwijk hebben vier beken een belangrijke invloed gehad op de ontstaansgeschiedenis van het landschap: De Voorste Stroom, de Reusel, De Rosep en de Beerze. De beken hebben zich in de afgelopen eeuwen ingesneden in de zandgronden waardoor beekdalen zijn ontstaan. Karakteristiek voor het beekdallandschap zijn natte laaggelegen gronden en de langwerpige percelen (slagenverkaveling) die voornamelijk in gebruik zijn als weiland of natuurgebied. De uitstraling en landschappelijke beleving is echter per beek verschillend. 

Het landschap aan de noordzijde van de gemeente wordt gekenmerkt door de Voorste Stroom die van west naar oost door het gebied stroomt. Deze beek ligt in een dal waarin voornamelijk weilanden met daarin verspreide bosschages te vinden zijn. Aan de noord- en zuidkant van het beekdal liggen de dekzandruggen met daarop kleinschalige en besloten akkers en enkele boomkwekerijen. Een groot deel van de Voorste Stroom voert in een parkachtige setting door de bebouwde kom van Oisterwijk. Hiermee is het de belangrijkste landschappelijke groen-blauwe structuur van het dorp.