Goed bereikbaar met de fiets voorop

Snel in en uit reizen, comfortabel en veilig binnen de kernen

De gemeente zet zich in voor comfortabele verbindingen van Oisterwijk en Moergestel naar buiten. De gemeente Oisterwijk is goed verbonden met de omgeving! Een goede bovenlokale (auto)bereikbaarheid is belangrijk voor het centrum (waar veel mensen van buiten op af komen), de recreatieterreinen, bedrijventerreinen en de woonwijken. De gemeente wil verbindingen optimaal houden, zodat mensen hier kunnen komen winkelen, werken en recreĆ«ren, maar ook voor het aantrekkelijke wonen als je elders werkt. 

Tegelijk wil de gemeente zich verder ontwikkelen als fietsgemeente en zet het binnen de kernen en het landschap veiligheid en een gezond leefmilieu voorop. Meer dan voorheen wil de gemeente dat ook laten zien. Ze faciliteert voorzieningen, die het fietsgebruik bevorderen, zoals brede en comfortabele fietspaden, betere voorrangssituaties voor fietsers en goede fietsparkeer-voorzieningen. Daarnaast wil de gemeente initiatieven stimuleren, die het autogebruik verminderen zonder de bereikbaarheid te benadelen.

De gemeente wil herkenbare fietsverbindingen tussen recreatief aantrekkelijke plekken onderling en met het NS-station. Deze verbindingen overstijgen ook de gemeentegrenzen. Hiermee wordt niet alleen de vindbaarheid van voorzieningen en de veiligheid voor fietsers verbeterd, maar worden ook fysiek de relatie gelegd tussen het dag- en verblijfsrecreatieve aanbod binnen de gemeente.

Wat wordt hiermee bereikt?

  • Veiligheid. Meer ruimte voor de fiets zorgt voor veiliger verbindingen tussen wijken en voorzieningen.  
  • Gezondheid. Stimuleren van fietsgebruik, wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Het fietsgebruik wordt zowel binnen de kernen als tussen de kernen en omliggende gemeenten gestimuleerd door goede fietsverbindingen.
  • Recreatie. De gemeente kan zich nog sterker profileren als fietsgemeente. Tegelijk kan de verbinding tussen dag- en verblijfsrecreatie verbeterd worden om daarmee meer samenhang in het recreatieve aanbod te realiseren. Deze samenhang wordt ook gezocht met omliggende gemeenten.
  • Verkeer. Goede externe bereikbaarheid, wat belangrijk is voor het economisch draagvlak van voorzieningen en woon- werkverkeer mogelijk maakt. De gemeente legt geen nieuwe routes aan die extra doorgaand verkeer aantrekken.
  • Openbaar vervoer. Bijdragen aan een beter bereikbaar station in het centrum van Oisterwijk door de realisatie van een noordelijke entree en herkenbare routes.