Koploper in actief genieten

Op naar een samenhangend en sterk recreatief aanbod

Actief genieten is iets wat de inwoner en recreant met elkaar verbindt. Met actief genieten kiest de gemeente bovendien een kleur in het recreatieve aanbod. De gemeente kiest voor kwaliteit en niet voor massa toerisme. Geen nieuw toerisme dat gericht is op lange vakanties, maar op ‘er even tussenuit zijn’ en tot rust komen. De toerist die actief is en komt genieten van de natuur en het landschap in de gemeente. Maar genieten komt ook terug in het luxe en bourgondische van de voorzieningen in Oisterwijk en haar centrum. En tussen die twee wil de gemeente organisatorisch en fysiek sterkere verbindingen leggen.

De gemeente heeft een aantal sterke troeven in handen voor de verdere ontwikkeling van de recreatieve sector, zoals de bijzondere natuur, het gevarieerde landschap en de hoogwaardige voorzieningen in het centrum van Oisterwijk en het gemoedelijke dorpscentrum van Moergestel.

De achteruitgang van de kwaliteit van de grotere verblijfsrecreatieve terreinen leiden echter tot een minder sterke identiteit en ontwikkeling van de recreatie. Daardoor profiteert de lokale recreatieve sector per saldo relatief weinig van de regionale groei (potentie). Daarom kiest de gemeente voor een sterkere focus om de sector herkenbaar door te ontwikkelen, met een eigen koppositie in het actief genieten.

In deze ambitie passen kleinschalige en gevarieerde verblijfsrecreatieve concepten gericht op short stay en korte uitjes en een heel palet aan dagrecreatieve activiteiten en evenementen die gericht zijn op natuurbeleving, sportief bezig zijn en het ‘bourgondische’ genieten.

Het bestaande verblijfsrecreatieve aanbod is in algemene zin belangrijk voor de werkgelegenheid en ons imago als recreatieve gemeente. Wel zet de gemeente in op meer diversiteit en de kwaliteitsverbetering van deze bestaande verblijfsrecreatieve terreinen. Functiecombinaties (dag- en verblijfsrecreatie) en een gefaseerde herontwikkeling van de terreinen horen nadrukkelijk tot de mogelijkheden. De gemeente sluit nieuwe verblijfsrecreatieve parken niet uit, de kwaliteit van de voorziening staat centraal!

Wat wordt hiermee bereikt?

  • Recreatie. Een herkenbaar profiel draagt bij aan de ontwikkeling van de sector en een vernieuwing van het aanbod. Hierin is volop ruimte voor dagrecreatie en met name kleinschalige hoogwaardige verblijfsrecreatie. Bovendien bevordert het meer samenwerking in dit aanbod (arrangementen). 
  • Identiteit. Versterking van het imago van de gemeente als geheel.
  • Economische ontwikkeling. Meer relaties met andere thema’s: duurzaamheid, gezondheid, cultuur, winkelen, horeca.
  • Verruiming van mogelijkheden om recreatieve activiteiten te ontplooien, mits passend binnen de ambitie van de gemeente en mits het bijdraagt aan de kernkwaliteiten (natuur, landschap).