De bewoners van Oisterwijk hebben zich bij het invullen van de enquĂȘte erg positief uitgesproken over het woonklimaat in de gemeente en specifiek van hun woonwijk. De hele gemeente kent een dorpse maatvoering, hoogbouw is er eigenlijk niet. De woongebieden zijn allemaal groen en ruim opgezet. Dit zorgt ervoor dat het fijn wonen is in Oisterwijk (zie collage). De woongebieden kennen met name onderlinge verschillen door de grote van de woningen en percelen.

De specifieke kwaliteiten van dit woongebied zijn:

  • De aanwezigheid van verschillende functies (leisure, horeca, bedrijven, in studiegebied winkels) 
  • De ligging van het gebied nabij het centrum en goed bereikbaar met zowel de auto, de trein als de fiets.
  • De cultuurhistorische gebouwen geven de wijk karakter en een eigen uitstraling.
  • De ontwikkeling van het gebied zorgt ervoor dat het gebied wordt opgenomen in de bebouwde kom van Oisterwijk (uit het isolement wordt gehaald).