Het KVL-terrein ligt op een prominente plaats in Oisterwijk op de scheiding tussen het karakteristieke centrum aan de zuidkant en de bestaande bedrijvigheid aan de noord- en oostzijde. De grens tussen beide 'werelden' is hard en wordt gevormd door de spoorlijn Tilburg-Eindhoven. Ten westen van het KVL-terrein domineert de woonfunctie. De positionering van de locatie biedt een uitgelezen kans om deze te ontwikkelen als schakel tussen de drie ruimtelijke eenheden 'centrum', 'wonen' en 'werken'. In het verleden heeft het KVL-terrein deze functie - vanwege het introverte, afgesloten karakter – nooit gehad. Ook de functionele relatie met de omgeving ontbrak. Op dit moment is het terrein volop in ontwikkeling en komt een gebied tot stand met een mix aan functies.  

Voor Oisterwijk was de leerindustrie van groot belang als ondermeer de toeleverancier voor de schoenindustrie. In 1916 werd de N.V. Lederfabriek Oisterwijk opgericht. Deze grootschalige fabriek leidde tot het verdwijnen van de kleinschalige looierijbedrijfjes in Oisterwijk. In 1974 ontstond de Koninklijke Verenigde Leder (KVL). Dit was de grootste leerlooierij van Nederland. Niettemin ging het in de jaren '90 van de twintigste eeuw steeds slechter met de lederindustrie. In 2000 werd bekend dat de fabriek zou moeten sluiten en in 2004 werd het faillissement uitgesproken.

Na de herontwikkeling van het terrein zijn de diverse kenmerken en karakteristieken van zowel het Oisterwijk van toen, als van nu terug te vinden. Het oude fabriekscomplex behoort momenteel tot één van de meest interessante historische en monumentale complexen van Nederland. Behoud van deze gebouwen is een randvoorwaarde voor de herkenbaarheid van het KVL-terrein. Met de nieuwe invulling van het gebied wordt de locatie geïntegreerd binnen de dorpse structuren en aangesloten op de omliggende bedrijvigheid. Het cultuurhistorisch cluster van het KVL-terrein versterkt daarbij de historische kern van het dorp.

Het cultuurhistorisch cluster, bestaande uit de voormalige fabrieksgebouwen zijn of worden ontwikkeld conform het concept 'De Ambachtsplaats voor creativiTijd'. Dit concept biedt ruimte aan een mix van functies waaronder werkplaatsen, kantoor, wonen en ondersteunende horeca, expositieruimten en gedeelde faciliteiten/ services. De hier te vestigen ambachtelijke bedrijven met een gemengd karakter zorgen voor aansluiting op het bestaande bedrijventerrein en verbeteren de koppeling tussen centrum en bedrijvigheid. Bovendien zorgen verblijfsfuncties ervoor dat Oisterwijkers en bezoekers op het terrein terecht kunnen voor een terrasje en een kopje koffie. De overgang van de hoge monumentale gebouwen binnen het centrumgebied en de grondgebonden woningen, die er in een schil omheen worden gebouwd, wordt vormgegeven door drie- en vierlaags appartementgebouwen. 

Aan de noordzijde van het plangebied worden bedrijfskavels en woon-werkkavels gerealiseerd als ruimtelijke, architectonische en milieutechnische overgang naar het bestaande bedrijventerrein Kerkhoven. Enerzijds vormen deze bedrijven een buffer tussen de bedrijvigheid aan de noordzijde en de nieuwe, milieugevoelige woningen aan de zuidzijde.