Cultuurhistorie 4

Het centrum van Moergestel kenmerkt zich door de historisch-stedenbouwkundige structuur van een centraal gelegen plein, waar een aantal oude linten samenkomen. Deze oude structuur is nog heel herkenbaar en daarom voor een gedeelte aangewezen als een beschermd gemeentelijk dorpsgezicht. Het gaat om een gedeelte van de Raadhuisstraat en de Postelstraat. Ook kenmerkend voor Moergestel zijn de oude kerkpaden, zoals het Simonnepaadje, het Torenpad en het Pastoorspaadje, die door de achtergebieden van de percelen in het dorp als kortste route naar de kerk leiden. De kerk St. Jans Onthoofding aan het Sint Jansplein en de Molen bij de zuidelijke entree van de kern zijn iconen voor Moergestel.