De bebouwde kom van Moergestel bestaat uit diverse woongebieden en twee bedrijventerreinen.

Centrum

Het centrum van Moergestel wordt gevormd door het St. Jansplein met enkele historische uitlopers als de Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Rootven. De historisch-stedenbouwkundige structuur van oude linten die samenkomen in een centrum van Moergestel is zo nog altijd sterk herkenbaar. Het plein bestaat uit een grote open driehoekige ruimte, waarbij de kerk een deel van het plein als blikvanger vult. Het profiel van oude linten past goed in het dorpskarakter door de gedifferentieerde opbouw en boombeplanting. De overgangen tussen het centrumgebied en de uitlopers van de linten zijn duidelijk door de sfeerverschillen, profielversmalling, verdichting van de bebouwing en functieverandering.

Woongebieden

De woongebieden van Moergestel, zoals Kloosterlaan, Oostelvoortjes, de Prinsessenbuurt en Hoefkens kennen alleen een groene uitstraling door de ruime opzet en lage bebouwing. De opzet van de wijken verschillen onderling wel. De nieuwbouwwijk Oostelvoortjes kent bijvoorbeeld veel rijen- en geschakelde bebouwing langs een hoofdcircuit waaraan lussen zijn gekoppeld. De prinsessenbuurt kent een gevarieerde indeling met bebouwing door drie deelgebieden met een eigen karakter. De Krijtestraat en de Prinses Margrietstraat/Pastoor Janssenstraat vormen structuurbepalende wegen in de buurt. Het noord-oostelijk deel bevat lange rechte stroken met geschakelde woningen. En het zuidelijk deel is kleinschaliger door de korte straten en de pleintjes. Het noord-westelijk deel bestaat voornamelijk uit villa's op grote percelen.

Het woongebied Groot Bungalowpark  onderscheidt zich als villabuurt bestaande uit zeer grote kavels. Door de dichte beplanting langs de wegen en op de percelen heeft de buurt een zeer groen karakter. Losstaande bijgebouwen ontbreken. De buurt oogt als een bos met enige woningen op open percelen. Door het licht slingerende wegenpatroon heeft de buurt een zeer besloten karakter. Het groene karakter van de voortuinen draagt bij aan het ruimtelijk beeld.

Bedrijventerreinen Stokeind en De Sonman

Moergestel kent twee bedrijventerreinen. Stokeind heeft een kleinschalig karakter door de lineaire ordening langs een slingerende ontsluitingsweg en het vele groen rond de bedrijfswoningen. Het smalle wegprofiel kan voor vrachtverkeer problemen geven. Aan de oostzijde heeft een groot deel nog een agrarisch gebruik. Bedrijventerrein De Sonman vindt de oorsprong nabij het knooppunt Akkerweg-Schoolstraat-A58.  Dit oude gedeelte is dichtbebouwd met bedrijven. Markant is het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein. Een gebogen verkeersstructuur zorgt voor een afwisselend beeld met een onderscheidende en eigentijdse uitstraling. Tussen de A58 en het bedrijventerrein is een specifieke groenstructuur aangebracht.

Wijken

De wijken van de kern Moergestel zijn:

 1. St. Jansplein
 2. Oude linten
 3. Kloosterlaan
 4. Oostelvoort
 5. Achterbos
 6. Heivelden
 7. Prinsessenbuurt
 8. Groot Bungalowpark
 9. De Hoefkens
 10. Papenacker
 11. De Sonman
 12. Stokeind