Dit is een klein gebied ten noorden van de Oirschotseweg, richting Zandstraat/Heikant. Dit gebied vormt een overgang richting bossen en vennen. Hier is sprake van gemengd gebruik (agrarisch, recreatie, wonen, bedrijven).

Kenmerken

Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing (akkercomplexen). Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap.