De bewoners van Oisterwijk hebben zich bij het invullen van de enquĂȘte erg positief uitgesproken over het woonklimaat in de gemeente en specifiek van hun woonwijk. De hele gemeente kent een dorpse maatvoering, hoogbouw is er eigenlijk niet. De woongebieden zijn allemaal groen en ruim opgezet. Dit zorgt ervoor dat het fijn wonen is in Oisterwijk (zie collage). De woongebieden kennen met name onderlinge verschillen door de grote van de woningen en percelen.

Specifieke kwaliteiten van dit woongebied zijn:

  • De kern Moergestel is compleet; alle soorten gebieden en functies (centrum, lintbebouwing, woongebieden, bedrijventerreinen, sportvoorzieningen, zorgfuncties) komen er voor.
  • De oude linten (Schoolstraat - Oirschotseweg - Raadhuisstraat - Rootven - Tilburgseweg - Oisterwijkseweg) zijn nog goed zichtbaar en herkenbaar. Daarnaast is de aanwezigheid van de kerkpaadjes een kwaliteit. Ook het centrale St. Jansplein met de kerk is een karakteristieke plek in het dorp. 
  • De bebouwing is kleinschaliger dan in Oisterwijk en is ruim opgezet. Er is veel afwisseling in de bebouwing; hoewel duidelijk te zien is dat enkele straten in dezelfde periode zijn bebouwd is er geen sprake van monotone buurten. 
  • De kern in ingebed in het groen. Daarnaast is de Reusel een groen/blauwe ader die langs/door het dorp gaat. 
  • De kern is dorps; de bebouwing is over het algemeen laag met een lage bebouwingsdichtheid. Vaak is nog sprake van zandbermen en zijn de percelen door middel van groen afgescheiden. 
  • Bedrijventerrein De Sonman kent een hoge ruimtelijke kwaliteit met een eigentijdse uitstraling en veel groen.