Beekdal van de Essche Stroom

Dit beekdal ligt ten noordoosten van de kern Oisterwijk. In de Esschestroom komen de Voorste en de Achterste stroom samen. Dit gebied ligt op de grens met de gemeente Haaren, de Esschestroom loopt daar verder de gemeente in. 

Kenmerken

In de gemeente Oisterwijk hebben vier beken een belangrijke invloed gehad op de ontstaansgeschiedenis van het landschap: De Voorste Stroom, de Reusel, De Rosep en de Beerze. De beken hebben zich in de afgelopen eeuwen ingesneden in de zandgronden waardoor beekdalen zijn ontstaan. Karakteristiek voor het beekdallandschap zijn natte laaggelegen gronden en de langwerpige percelen (slagenverkaveling) die voornamelijk in gebruik zijn als weiland of natuurgebied. De uitstraling en landschappelijke beleving is echter per beek verschillend. 

Waar de Achterste Stroom samen komt met de Voorste Stroom, ten noordoosten van Oisterwijk, ontstaat de Essche Stroom. Het beekdal is door aangrenzende akkers en opgaande beplanting een stuk minder beleefbaar dan andere beekdalen in Oisterwijk. Maar dat maakt het beekdal niet minder waardevol. De relatieve openheid is hier wel van grote waarde omdat het zorgt voor afwisseling.