Voorzieningen

Het onderwerp Voorzieningen is vrij divers. Het belangrijkste onderdeel is de detailhandel, die ook in zekere mate de identiteit en waarde van Oisterwijk bepaalt. Daarnaast zijn er voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en zorg. 

Detailhandel

Oisterwijk kent een hoogwaardig aanbod aan detailhandel in het centrum, met name voor zogenaamde niet-frequente aankopen. Maar er ontstaat een toename van (internationale) concurrentie door het toetreden van buitenlandse winkelbedrijven (ook op internet). Winkels gaan meer verschillende producten verkopen (branchevervaging). De toenemende vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens leidt tot meer behoefte aan detailhandel, die makkelijk bereikbaar is (fysiek en op internet).

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de traditionele detailhandel steeds meer onder druk komt te staan. Teveel ondernemers hebben niet of te laat gereageerd op de nieuwe ontwikkelingen en daarbij horende wensen van het winkelend publiek. Ook is de financiële slagkracht beperkt en uitgehold door crisis. Voor kleinere spelers zijn er nog veel onbenutte kansen op het gebied van samenwerking. 

Het bijzondere/exclusieve karakter van winkels in de kern Oisterwijk dient behouden te blijven: zelfstandige ondernemers moeten niet worden verdrongen door filiaalbedrijven. Op die manier kan de regionale (en zelfs landelijke) aantrekkingskracht van het centrum van Oisterwijk voor bezoekers behouden blijven en versterkt worden. Voor Moergestel staat behoud van voldoende voorzieningen voor dagelijkse boodschappen in een compact centrum voorop. Het uitgangspunt is dat detailhandel bijdraagt aan levendigheid, identiteit en aantrekkelijkheid van de gemeente.

Cultuur

De gemeente kent een rijk cultureel leven en daarmee gepaard gaande voorzieningen. De ruimtelijke vertaling daarvan wordt gedomineerd door 4 belangrijke cultuurvoorzieningen: Cultureel centrum Tilliander, het Natuurtheater en creativiteitscentrum de Krekul in Oisterwijk en sociaal cultureel centrum Den Boogaard in Moergestel. Door uitbreiding van het aanbod van accommodaties (KVL, Brede Scholen) en juist een afnemende vraag naar accommodaties dreigt een overmaat aan cultureel vastgoed. De komende 10 jaar zal kritisch bekeken worden of sociaal cultureel vastgoed afgestoten kan/moet worden.

Sport

Op dit moment kent Oisterwijk veel sportverenigingen, die versnipperd over Oisterwijk zijn gesitueerd. Niet iedere vereniging gebruikt haar terrein even efficiënt. Sommige voorzieningen kunnen wellicht samen worden gevoegd en geconcentreerd worden op één locatie. Voor de vrijkomende locatie(s) wordt dan een passende bestemming gezocht. Dit betekent dat uitbreiding van sportverenigingen waaraan een intensivering danwel een uitbreiding van speelcapaciteit is gekoppeld op die locatie niet gewenst is. 

De gemeente faciliteert sport- en spelvoorzieningen in de directe leefomgeving en veilige ruiter,- en fiets- en wandelroutes. Bestaande ruimtes worden gebruikt door meerdere doelgroepen zoals bijvoorbeeld schoolpleinen voor buurtsport of bridgen in de kantine van de tennisclub. Voor de leefbaarheid en identiteit zijn de sportvoorzieningen in Moergestel belangrijk. Deze bedienen vooral een lokale behoefte en dienen behouden te blijven.

Zorg / Brede Scholen

De reacties op de komst van de Brede Scholen zijn positief. De burgers zien ook een taak weggelegd voor deze complexen om een rol te spelen in de (zorg) voorzieningen voor de wijken. Dit betekent dat de gebouwen flexibel bestemd dienen te worden/blijven en dan wellicht ook detailhandel in eerste levensbehoeften een optie kan zijn voor de wijken, die verder van het centrum en supermarkten zijn gesitueerd. Op die manier zijn voorzieningen voor iedereen dichtbij hun woning beschikbaar. Dit is vanwege de vergrijzing een wenselijke ontwikkeling.