Gebied ten westen van Molenakkers

Dit is een gebied dat ligt tussen de bebouwing rondom de Molenakkers en het natuurgebied richting Tilburg. De gronden worden met name voor agrarische doeleinden gebruikt. Door dit gebied loopt de Pijnendijk. 

Kenmerken

Het gebied valt onder een jonge heide ontginning. Na 1950 was het met behulp van de nieuwe landbouwtechnieken en kunstmest mogelijk geworden om ook de meest natte en droge, schrale gronden te ontginnen. Met behulp hiervan werd een deel van de heide- en bosontginningen in cultuur gebracht. Deze jonge ontginningen zijn herkenbaar aan de grootschalige rechthoekige verkaveling met nieuwe en grote boerderijen langs rechte ontginningswegen. Afgezien van enkele bomenlanen en de beplanting rond de erven is dit gebied grotendeels wijds en open.