Beekdal van de Rosep

De Rosep is een kleine beek aan de oostzijde van de gemeente Oisterwijk. Deze loopt vooral langs en door de natuurgebieden. Recent is een gedeelte van de Rosep heringericht, waarbij deze een natuurlijke loop heeft gekregen. 

Kenmerken

In de gemeente Oisterwijk hebben vier beken een belangrijke invloed gehad op de ontstaansgeschiedenis van het landschap: De Voorste Stroom, de Reusel, De Rosep en de Beerze. De beken hebben zich in de afgelopen eeuwen ingesneden in de zandgronden waardoor beekdalen zijn ontstaan. Karakteristiek voor het beekdallandschap zijn natte laaggelegen gronden en de langwerpige percelen (slagenverkaveling) die voornamelijk in gebruik zijn als weiland of natuurgebied. De uitstraling en landschappelijke beleving is echter per beek verschillend. 

De Rosep is van een veel kleiner formaat dan de Voorste Stroom en de Reusel, het beekdal is dan ook alleen ter hoogte van het bebouwingsconcentratie Heikant beperkt beleefbaar. De Beerze stroomt in de uiterste oosthoek door een moerasbos dat onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).