Het Centrum van Oisterwijk loopt van het Kerkplein in het westen tot de Kop van De Lind in het oosten. Aan De Lind en de historische straten Kerkstraat en Hoogstraat zijn voornamelijk individuele panden aanwezig. Vaak met veel allure, andere als een voormalige boerderijwoning, in ieder geval heet het een dorpse sfeer te zijn. In de gebieden achter deze bebouwing, ook in zijstraten, zijn in de loop de jaren gebouwen van een groter formaat gerealiseerd, zoals aan de Stationsstraat en Burgemeester Verwielstraat. Dit is ook het geval aan de Vloeiweg en in het gebied Kloosterstraat/Moergestelseweg. 

Met het Lindeplein heeft het centrumgebied een prachtige impuls gekregen. Het culturele hart Tiliander heeft hierin een gezichtsbepalende plek. Door de 'aankleding' met de horecazaken en winkelpanden in de oost- en westwand en op de kop van het Lindeplein, wordt cultuur nu nadrukkelijk betrokken bij het oostelijk deel van het centrumgebied. 

Het kernwinkelgebied loopt daarmee nu vanaf het Lindeplein via De Lind en de Dorpsstraat naar de driesprong met Kerkstraat/Hoogstraat. Dit is het winkelgebied. De winkels zijn georiĆ«nteerd op De Lind en Dorpsstraat. 
Een sterke concentratie van horeca bevindt zich aan de noordzijde van De Lind en Gemullehoekenweg. Deze horeca krijgt in dit gebied ook de ruimte. Belangrijk blijft dat de horecazaken met name aan De Lind voorzien in de behoefte van het winkelend publiek en andere bezoekers van Oisterwijk centrum. 

Voor zakelijke dienstverlening inclusief kantoren is de 'strip' aan de zuidzijde van De Lind uitermate geschikt. De veelal statige panden hebben hiervoor ook de allure. Het is niet de verwachting dat zich daar veel detailhandel zal vestigen, met het toestaan hiervan zal ook terughoudend worden omgegaan. 

In het gebied rondom de Kerkstraat en Hoogstraat is een diversiteit aan functies. Soms zijn winkels er al heel lang gevestigd, tegelijkertijd zijn er starters die iets vernieuwend beginnen. 

Wonen komt er veel voor, steeds meer. Wonen, met name op de verdieping, is belangrijk in het centrumgebied. Dit zorgt voor leefbaarheid, ook 's avonds. Iets buiten het hart van het centrum bevinden zich ook reguliere woonstraten, zoals Torenbeemd, Angelisbeemd en Kloosterbeemd. In diverse woningen worden activiteiten ontplooid, aanvullend op de woonfunctie.