De bewoners van Oisterwijk hebben zich bij het invullen van de enquĂȘte erg positief uitgesproken over het woonklimaat in de gemeente en specifiek van hun woonwijk. De hele gemeente kent een dorpse maatvoering, hoogbouw is er eigenlijk niet. De woongebieden zijn allemaal groen en ruim opgezet. Dit zorgt ervoor dat het fijn wonen is in Oisterwijk (zie collage). De woongebieden kennen met name onderlinge verschillen door de grote van de woningen en percelen.

De specifieke kwaliteiten van dit woongebied zijn:

  • In Westend zijn nog enkele winkels aanwezig, waaronder een supermarkt. De afwisseling van functies is een meerwaarde voor de buurt. 
  • In deze wijk komen veel rijenwoningen voor, maar toch komt de wijk niet stenig over. Er is vaak sprake van een breed straatprofiel en voldoende open ruimtes.
  • De nieuwbouw is passend in de maat en schaal van de wijk.
  • Er is deels gebouwd langs de uitvalsweg naar Tilburg, hier is sprake van afwisseling in de bebouwing. Ten zuiden van de Tilburgseweg is meer sprake van een karakteristieke en planmatige opzet. 
  • Er zijn brede, groene overgangszones naar het buitengebied.