Cultuurhistorie 3

In de kern Oisterwijk is het centrum het meest bekende gebied met cultuurhistorische waarde. Maar er zijn in de kern nog twee andere gebieden aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Het eerste gebied ligt rond de Burgemeester Canterslaan, Burgemeester De keijzerplein-Juliana Bernardplein en de Burgemeester van Beckhovenstraat. Het gebied is één van de eerste uitbreidingslocaties van de kern Oisterwijk. Het tweede gebied ligt in de wijk Waterhoef rond de Boxtelsebaan en de Nicolaas van Eschstraat. Hier gaat het om historische bebouwing langs één van de historische invalswegen van Oisterwijk.