De bewoners van Oisterwijk hebben zich bij het invullen van de enquĂȘte erg positief uitgesproken over het woonklimaat in de gemeente en specifiek van hun woonwijk. De hele gemeente kent een dorpse maatvoering, hoogbouw is er eigenlijk niet. De woongebieden zijn allemaal groen en ruim opgezet. Dit zorgt ervoor dat het fijn wonen is in Oisterwijk (zie collage). De woongebieden kennen met name onderlinge verschillen door de grote van de woningen en percelen.

De specifieke kwaliteiten van dit woongebied zijn:

  • Er is een variatie van functies, verkavelingspatronen en bebouwingswijzen in vooral het westelijke deel van deze wijk.
  • In de wijk zijn enkele delen (o.a. Boxtelsebaan, omgeving Schoolstraat) aanwezig met een sterk historisch karakter. 
  • In de wijk is groen aanwezig; het wijkcentrum ligt ingebed in het groen en is daarmee een rustig middelpunt in de wijk.
  • De wegen zijn over het algemeen ruim opgezet. Dit verzacht enkele wat meer stenige delen in de wijk. 
  • De zone in de richting van de Voorste Stroom is goed vormgegeven.