Deltaplan voor het landschap en Duurzaamheidsvallei

Nationaal Landschap Het Groene Woud is in 2008 door de overheid aangewezen als voorbeeldgebied om nieuwe financieringsconstructies voor landschapsontwikkeling en -beheer te verkennen en toe te passen. Met het Deltaplan voor het Landschap moet voor Het Groene Woud gaan bijdragen aan een gezonde stad-land relatie. In het plan is naast ruimte voor verfraaiing van het landschap en toerisme en recreatie veel aandacht voor het behoud van toekomstperspectief voor agrarische ondernemers.

Deltaplan voor het landschap

Agrariërs krijgen met het Deltaplan de kans om de aanleg en het onderhoud van het landschap op te nemen in hun duurzame bedrijfsvoering. Dat geeft ze meer perspectief en draagt bij aan het behoud en de versterking van het afwisselende landschap in Het Groene Woud. Het pilotproject in Moerenburg-Heukelom is inmiddels afgerond.
In de periode 2009-2011 zijn in dit pilotgebied tussen Oisterwijk en Tilburg producten en initiatieven ontwikkeld die het landschap aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers en de bedrijfsvoering van agrariërs versterken. Eén van die initiatieven is de Duurzaamheidsvallei. Ook het project Vorstelijk Landschap sluit goed aan bij deze uitgangspunten voor het gebied.

Voor meer informatie: www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/deltaplan-voor-het-landschap

Duurzaamheidsvallei

Voor het agrarisch gebied tussen de stadskernen van Tilburg en Oisterwijk zet een groep vrijwilligers uit Oisterwijk (Heukelom) en Tilburg (Moerenburg, Armhoefse Akkers, Berkel-Enschot) zich in voor het behoud, beschermen en versterken van het mooie kleinschalige stroomgebied van de Leije / Voorste Stroom. De Duurzaamheidsvallei is zeer divers, rijk aan flora en fauna en op veel plaatsen nog zeer authentiek. Daarnaast grenst het direct aan een groot bosgebied met daarin vennen, stuifzand en heide.
Door het gebied nog aantrekkelijker te maken voor toeristen en lokale bezoekers om er rond te struinen, neemt de landschappelijke en ecologische waarde niet alleen toe, maar kan het voor de ondernemers in het gebied ook extra inkomsten opleveren.
 
Deze 'vallei' (beekdal Voorste Stroom) heeft als toevoeging 'duurzaam' omdat het de bedoeling is om langs de Voorste Stroom en in het omliggende gebied allerlei voorbeelden te realiseren die te maken hebben met duurzaamheid. Denk hierbij aan energie(besparing), natuur(beheer), landbouwproductie, landschap, recreatie en toerisme. Al die voorbeelden en ook alle investeringen die particulieren en bedrijven doen, zoals zonnepanelen op daken van boerenbedrijven, worden met elkaar verbonden via wandelpaden, ruiter- en fietsroutes. Bezoekers van het gebied kunnen via die routes op allerlei manieren de duurzaamheidsvallei beleven, er van genieten en leren.
 
Het begrip "duurzaamheid" houdt hier in dat een rijke natuur en een afwisselend landschap samengaan met gezonde en levensvatbare bedrijven. Het betekent ook, dat het alleen duurzaam kan zijn als de bewoners van het gebied en de omliggende kernen en het bedrijfsleven, zelf met initiatieven en projecten komen. Kortom: In de duurzaamheidsvallei moeten economisch rendabele bedrijven samen gaan met een rijke en gezonde natuur en met actieve gemeenschapszin.

Voor meer informatie: www.duurzaamheidsvallei.nl