Recreatie en toerisme

Vrijetijdseconomie (recreatie, toerisme en horeca) is een belangrijke sector in de gemeente Oisterwijk. Met ruim 1.000 directe en indirecte banen is zij verantwoordelijk voor bijna 10% van de werkgelegenheid in de gemeente. Gemeente Oisterwijk wil zich onderscheiden als Parel in ’t Groen, met gastvrijheid en innovatie voorop. Dit vertaalt zich door in een focus op kwaliteit boven kwantiteit.

Vergrijzing

De groep ouder dan 65 jaar zal komende jaren groter worden. Dit blijft een groeimarkt van potentiele bezoekers aan Oisterwijk. Tegelijkertijd kleeft hier het risico aan dat Oisterwijk een gedateerd imago krijgt. Het is dus belangrijk om ook voor deze doelgroep vernieuwende voorzieningen te bieden én meer diversiteit in het bezoekersprofiel te brengen.

Natuur en gezondheid

De positieve link tussen natuur en (mentale en fysieke) gezondheid wordt steeds vaker aangetoond. Oisterwijk heeft de perfecte omstandigheden om dit aan bezoekers aan te bieden. Op dit thema zien we dus meer kansen voor ondernemers.

Multifunctionele bedrijven

Bedrijven in de vrijetijdssector bieden steeds vaker een combinatie van functies. Dit gebeurt op grote en op kleine schaal (koffiedrinken in de boekhandel, B & B bij de boer, Bosrijk bij de Efteling). Deze multifunctionaliteit is zowel voor bezoekers als voor de ondernemer interessant. De gemeente faciliteert dit door gecombineerde functies toe te staan, ook als nevenfunctie bij agrarische bedrijven.

Verschillende schaalgroottes

We hebben de afgelopen jaren deels  schaalvergroting van toeristisch-recreatieve bedrijven en voorzieningen gezien als  tegelijkertijd ook een toename van kleinschalige  initiatieven van burgers en bedrijven (bijvoorbeeld B & B). We verwachten dat deze ontwikkeling zich voort zal zetten. Balans én diversiteit in het toeristisch-recreatieve aanbod vinden we belangrijk. We stimuleren dan ook, waar dit landschappelijk passend en versterkend is, schaalvergroting naast toename aan kleinschalige voorzieningen.

Overaanbod, het belang van het onderscheidend vermogen

In veel branches van de vrijetijdssector is sprake van overaanbod en dus druk op de prijzen.  In een overvolle markt zijn alleen onderscheidende, vernieuwde vrijetijdsconcepten succesvol die een duidelijke keuze maken voor een bepaalde doelgroep. In de vrijetijdssector geldt, net als in de detailhandel: het middensegment verdwijnt.

Veroudering en verloedering van verblijfsrecreatie

Een deel van de voorzieningen in dag- en verblijfsrecreatie is verouderd. Dit zorgt voor een mis-match tussen verwachtingen van bezoekers en daadwerkelijk aanbod. Het goede imago van Oisterwijk willen we ‘bewaken’ en versterken door te werken aan kwaliteitsverbetering. Dat betekent dat we zoeken naar mogelijkheden om bedrijven met toeristische kwaliteit en perspectief verder te kunnen laten ontwikkelen. Met bedrijven die deze kwaliteit op dit moment niet bieden en weinig/geen perspectief hebben, gaan we in gesprek.. Permanente bewoning en arbeidsmigranten op recreatieparken zijn niet toegestaan en passen niet bij een gemeente met een toeristisch profiel. De ambitie is om het aantal overnachtingen te laten groeien met 50% (in 2020) ten opzichte van 2013.

Routes + verbindingen

De basisinfrastructuur voor routegebonden recreatie is in onze gemeente goed op orde. De komende jaren werken we, naast regulier onderhoud, aan optimalisering van het routenetwerk, inclusief bebording . Het beter verbinden van Oisterwijk en Moergestel met het buitengebied heeft hierbij prioriteit, zeker voor fietsers. 

In de Beleidsvisie Toerisme & Recreatie 2014 – 2020 is een zonering gekozen voor de vestiging van recreatieve ontwikkelingen. De gemeente wil deze zonering loslaten. De markt doet zijn werk en de gemeente faciliteert volop. Dit biedt ondernemers meer ruimte en ontwikkelkansen en zorgt zo  voor een meerwaarde voor Oisterwijk. Landschappelijke inpassing, versterking van natuurwaarden en duurzaamheid blijven uiteraard belangrijke voorwaarden bij nieuwe ontwikkelingen.