Het doel van milieubeleid is het verdelen van de milieu- en leefruimte en het zorgen voor een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. 

De trend op het gebied van wetgeving is dat ondernemers en gebruikers van de milieuruimte steeds meer gedwongen worden om innovatief en duurzaam te zijn. Zo wordt van bedrijven geƫist dat ze werken met de Best Beschikbare Technieken en is door de Provincie de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) bedacht. Bij particulieren, maar ook bij bedrijven, is er steeds vaker de wil om zich, ook zonder hiertoe gedwongen te zijn, in te zetten op duurzaamheid.

De meeste problemen op het gebied van milieu zijn grensoverschrijdend. Er zijn voor bepaalde milieugebieden wel mogelijkheden voor onze gemeente om eigen regels op te stellen die strikter zijn dan de landelijke en provinciale regelgeving. Voor het veehouderijbeleid is door de GGD onderzocht of dit nodig is voor het aspect geur. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen nog steeds overlast kunnen ervaren als voldaan wordt aan de normen. Hier ligt wellicht een opgave voor de komende tijd. De gemeente kijkt dan niet alleen naar de geldende normen, maar ook naar hoe mensen die milieubelasting ervaren. Initiatieven, die gaan voor een duurzame en innovatieve ontwikkeling en die zorgen voor een betere milieu situatie, worden gestimuleerd. 

De gemeente kent geen eigen (striktere) regelgeving bovenop de landelijke en provinciale regels. Alleen met betrekking tot veehouderijen en geur wordt, in het kader van het veehouderijbeleid, onderzocht of een striktere gemeentelijke regelgeving nodig is. Dit omdat, generieke regels ervoor kunnen zorgen dat de innovatieve oplossingen, die vaak gewenst zijn, worden tegengehouden.

Goede ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te houden tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven), risicobronnen (zoals het spoor en lpg-vulpunten) en gevoelige functies (zoals woningen). Bij nieuwe initiatieven dient hier rekening mee gehouden te worden. Welke risicobronnen er aanwezig zijn in de gemeente Oisterwijk, is terug te vinden op de risicokaart.